Boas

Reptiles of Ecuador | Serpentes | Boidae

Boa constrictor

Red-tailed Boa
Matacaballo amazónica
(Boa constrictor)

Boa imperator

Black-tailed Boa
Matacaballo costera
(Boa imperator)

Boa ortonii

Lojan Boa
Boa lojana
(Boa ortonii)

Corallus batesii

Emerald Tree-Boa
Boa esmeralda
(Corallus batesii)

Corallus blombergi

Chocoan Tree-Boa
Boa del Chocó
(Corallus blombergi)

Corallus hortulanus

Amazon Tree-Boa
Boa amazónica de jardín
(Corallus hortulanus)

Epicrates cenchria

Rainbow Boa
Boa arcoiris
(Epicrates cenchria)

Eunectes murinus

Green Anaconda
Anaconda
(Eunectes murinus)